Tin tức về chủ đề "Trung tâm Phân tích và Dự báo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam"

Trung tâm Phân tích và Dự báo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Dân “chấm điểm” cán bộ qua điện thoại

Dân “chấm điểm” cán bộ qua điện thoại

(Dân trí) - Ngày 4/1, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình phối hợp với tổ chức phi chính phủ Oxfam; Trung tâm Phân tích và Dự báo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; trường Đại học Indiana, Hoa Kỳ và Công ty Phân tích gian thực (RTA) khởi động Dự án “Dân chấm điểm M-Score” tại tỉnh Quảng Bình.
Xem tiếp