Tin tức về chủ đề "trung tâm điều trị"

Ung thư tiền liệt tuyến không cần mổ, chỉ cần “giám sát tích cực”

Ung thư tiền liệt tuyến không cần mổ, chỉ cần “giám sát tích cực”

Đối với những người bị ung thư tiền liệt tuyến có khối u khu trú, nghiên cứu đã tìm ra một phương pháp gọi là "giám sát tích cực” – chỉ cần xét nghiệm máu định kỳ sáu tháng, nếu khối u lan rộng thì mới điều trị. Số người đó có tỷ lệ sống sót tương tự như điều trị triệt để bằng phẫu thuật và xạ trị