Tin tức về chủ đề "Tổng kết 10 năm"

Đi ăn cơm 25.000 đồng nhưng “tặng nhau” phong bì hàng nghìn USD!

Đi ăn cơm 25.000 đồng nhưng “tặng nhau” phong bì hàng nghìn USD!

“Cả nước Nga rộng như thế mà chỉ có hơn 1,2 vạn người thuộc diện kê khai tài sản, trong khi chúng ta có hơn 1 triệu người kê khai tài sản. Nhưng vấn đề của chúng ta là kê khai nhưng không công khai, lại không “truy nguyên”. Kê khai xong cất trong tủ, thi thoảng lôi ra”- Cục trưởng Cục Chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt nói.