Điểm xét tuyển vào Đại học Duy Tân năm 2016

Chỉ tiêu: 5.500, Mã Trường: DDT http://tuyensinh.duytan.edu.vn

I. VÙNG TUYỂN SINH: Tuyển sinh trong cả nước

II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Trường thực hiện 2 phương thức xét tuyển

1) Xét kết quả kỳ thi THPT quốc gia vào TẤT CẢ các ngành đào tạo của trường

Điểm Xét tuyển = tổng điểm thi 3 môn + điểm ưu tiên (theo Khu vực và Đối tượng)= 15 điểm

Trong đó: điểm Xét tuyển

Ngành Bác sĩ Đa khoa: 20 điểm Ngành Dược sĩ Đại học: 16,5điểm Ngành Thiết kế số: 17 điểm Ngành Ngôn ngữ Anh (môn Anh Văn không nhân hệ số 2): 15 điểm Ngành Kiến trúc (môn Vẽ nhân hệ số 2): Chương trình trong nước: 15 điểm Chương trình chuẩn CSU (Mỹ): 18,5 điểm Tất cả các ngành còn lại: 15 điểm

Điểm ưu tiên:

- Điểm cộng theo Khu vực: khu vực 1: +1.5 điểm; khu vực 2NT: +1 điểm; khu vực 2: +0.5 điểm

- Điểm cộng theo Đối tượng: đối tượng 1-4: +2 điểm; đối tượng 5-7: +1 điểm

Thí sinh không đủ điểm Xét tuyển theo phương thức 1, hãy chọn Xét tuyển theo Học bạ THPT

2) Xét kết quả Học bạ2 học kỳ lớp 12 vào TẤT CẢ các ngành, trừ ngành Dược sỹ vàBác sĩ Đa khoa

Điểm Xét tuyển = điểm TB môn 1 + điểm TB môn 2 + điểm TB môn 3

Trong đó:

Điểm trung bình chung xét tuyển 3 môn (không tính điểm ưu tiên) đạt từ 6.0 điểm trở lên đối với bậc Đại học; bậc Cao đẳng chỉ cần tốt nghiệp THPT; Ngành Kiến trúc: Điểm trung bình chung xét tuyển 2 môn đạt từ 6.0 điểm trở lên; Môn Vẽ Mỹ thuật/Vẽ Hình họa: Thí sinh dùng kết quả thi môn Vẽ Mỹ thuật hoặc môn Vẽ Hình họa tại các trường đại học có tổ chức thi trong cả nước.

Ghi chú:

Thí sinh Xét tuyển theo hệ Liên thông, điểm Xét tuyển bằng điểm Xét tuyển các Ngành đào tạo bậc Đại học Chính quy.

III. TÊN NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH, ĐIỂM XÉT TUYỂN VÀ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

1. Chương trình đào tạo trong nước

1.1. Bậc Đại học

TT

Ngành học

Mã ngành/

Chuyên ngành

ĐiểmXét tuyển

Môn Xét tuyển

(Chọn 1 trong các tổ hợp)

1

Ngành Kỹ thuật Phần mềm

có các chuyên ngành:

D480103

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Văn

3. Toán, Văn, Ngoại ngữ

4. Toán, Hóa, Văn

+ Kỹ thuật Mạng máy tính

101

15

+ Công nghệ Phần mềm

102

15

+ Thiết kế Đồ họa /Game/Multimedia

111

15

2

Ngành Hệ thống thông tin Quản lý

có chuyên ngành:

D340405

+ Hệ thống Thông tin Quản lý

410

15

3

Ngành Kỹ thuật Công trình Xây dựng

có chuyên ngành:

D580201

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Văn

3. Toán, Văn, Ngoại ngữ

4. Toán, Hóa, Văn

+ Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp

105

15

4

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng có các chuyên ngành:

D510102

+ Xây dựng Cầu đường

106

15

+ Công nghệ quản lý xây dựng

206

15

5

Ngành Kiến trúc có các chuyên ngành:

D580102

1. Toán, Lý, Vẽ Mỹ thuật

2. Toán, Văn, Vẽ Mỹ thuật

3. Toán, Văn, Vẽ Hình họa

4. Toán, Lý, Vẽ Hình họa

+ Kiến trúc Công trình

107

15

+ Kiến trúc Nội thất

108

15

6

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử có các chuyên ngành:

D510301

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Văn

3. Toán, Văn, Ngoại ngữ

4. Toán, Hóa, Văn

+ Điện Tự động

110

15

+ Thiết kế Số

104

17

+ Điện tử - Viễn thông

109

15

7

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

có chuyên ngành:

D510406

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Văn

3. Toán, Hóa, Sinh

4. Toán, Hóa, Văn

+ Công nghệ & Kỹ thuật Môi trường

301

15

8

Ngành Quản lý Tài nguyên & Môi trường

có chuyên ngành :

D850101

+ Quản lý Tài nguyên & Môi trường

307

15

9

Ngành Quản trị Kinh doanh

có các chuyên ngành:

D340101

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Văn

3. Toán, Văn, Ngoại ngữ

4. Toán, Hóa, Văn

+ Quản trị Kinh doanh Tổng hợp

400

15

+ Quản trị Kinh doanh Marketing

401

15

+ Ngoại thương (QTKD Quốc tế)

411

15

+ Kinh doanh thương mại

412

15

10

Ngành Tài chính - Ngân hàng

có các chuyên ngành:

D340201

+ Tài chính Doanh nghiệp

403

15

+ Ngân hàng

404

15

11

Ngành Kế toán có các chuyên ngành:

D340301

+ Kế toán Kiểm toán

405

15

+ Kế toán Doanh nghiệp

406

15

12

Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành có các chuyên ngành:

D340103

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Ngoại Ngữ

3. Toán, Văn, Ngoại ngữ

4. Văn, Sử, Địa

+ Quản trị Du lịch & Khách sạn

407

15

+ Quản trị Du lịch & Lữ hành

408

15

13

Ngành Ngôn ngữ Anh có các chuyên ngành:

D220201

1. Toán, Văn, Tiếng Anh

2.Văn, Sử, Tiếng Anh

3. Văn, Địa, Tiếng Anh

+ Tiếng Anh Biên - Phiên dịch

701

15

+ Tiếng Anh Du lịch

702

15

14

Ngành Điều dưỡng có chuyên ngành:

D720501

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Hóa, Sinh

3. Toán, Văn, Sinh

4. Toán, Văn, Hóa

+ Điều dưỡng Đa khoa

302

15

15

Ngành Dược sỹ có chuyên ngành:

D720401

+ Dược sỹ (Đại học)

303

16.5

16

Ngành Y đa khoa có chuyên ngành:

D720101

Toán, Hóa, Sinh

+ Bác sĩ Đa khoa

305

20

17

Ngành Luật kinh tế có chuyên ngành:

D380107

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Ngoại Ngữ

3. Toán, Văn, Ngoại ngữ

4. Văn, Sử, Địa

+ Luật Kinh tế

609

15

18

Ngành Văn học có chuyên ngành:

D220330

1. Văn, Sử, Địa

2. Toán, Văn, Ngoại ngữ

3. Văn, Sử, Ngoại ngữ

4. Văn, Địa, Ngoại ngữ

+ Văn - Báo chí

601

15

19

Ngành Việt Nam học có chuyên ngành:

D220113

+ Văn hoá Du lịch

605

15

20

Ngành Quan hệ Quốc tế có chuyên ngành:

D310206

+ Quan hệ Quốc tế

608

15

21

Ngành Công nghệ Thực phẩm có chuyên ngành

D540101

+ Công nghệ Thực phẩm

306

15

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Hóa, Sinh

3. Toán, Văn, Hóa

4. Toán, Văn, Ngoại ngữ

Ghi chú: Thí sinh đăng ký xét tuyển theo MÃ NGÀNH đào tạo và được quyền chọn các chuyên ngành thuộc mã ngành xét tuyển để học.

1.2. Bậc Cao đẳng

TT

Ngành học

Mã ngành

Điều kiện Xét tuyển

1

Công nghệ Thông tin

C480201

Tốt nghiệp THPT

2

Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng

C510102

3

Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

C510301

4

Kế toán

C340301

5

Quản trị & Nghiệp vụ Marketing

C340101

6

Tài chính - Ngân hàng

C340201

7

Đồ họa Máy tính & Multimedia

C480201

8

Quản trị Khách sạn

C340107

9

Điều dưỡng

C720501

10

Anh văn

C220201

11

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

C510406

12

Văn hóa Du lịch

C220113

2. Chương trình hợp tác quốc tế về đào tạo (Chương trình Tiên tiến & Quốc tế)

2.1. Bậc Đại học

TT

Ngành học

Mã ngành/

Chuyên ngành

Điểm Xét tuyển

Môn Xét tuyển

(Chọn 1 trong các tổ hợp)

1

Ngành Kỹ thuật Phần mềm

có các chuyên ngành:

D480103

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Văn

3. Toán, Văn, Ngoại ngữ

4. Toán, Hóa, Văn

+ An ninh Mạng máy tính chuẩn CMU

101(CMU)

15

+ Công nghệ Phần mềm chuẩn CMU

102(CMU)

15

2

Ngành Hệ thống thông tin Quản lý

có chuyên ngành:

D340405

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Văn

3. Toán, Văn, Ngoại ngữ

4. Toán, Hóa, Văn

+ Hệ thống Thông tin Quản lý chuẩn CMU

410(CMU)

15

3

Ngành Kỹ thuật Công trình Xây dựng

có chuyên ngành:

D580201

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Văn

3. Toán, Văn, Ngoại ngữ

4. Toán, Hóa, Văn

+ Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp chuẩn CSU

105(CSU)

15

4

Ngành Kiến trúc có chuyên ngành:

D580102

1. Toán, Lý, Vẽ Mỹ thuật

2. Toán, Văn, Vẽ Mỹ thuật

3. Toán, Văn, Vẽ Hình họa

4. Toán, Lý, Vẽ Hình họa

+ Kiến trúc Công trình chuẩn CSU

107(CSU)

18,5

5

Ngành Quản trị Kinh doanh

có chuyên ngành:

D340101

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Văn

3. Toán, Văn, Ngoại ngữ

4. Toán, Hóa, Văn

+ Quản trị Kinh doanh chuẩn PSU

400(PSU)

15

7

Ngành Tài chính- Ngân hành

có chuyên ngành

D340201

+ Tài chính - Ngân hàng chuẩn PSU

404(PSU)

15

8

Ngành Kế toán có chuyên ngành

D340301

+ Kế toán chuẩn PSU

405(PSU)

15

6

Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

có các chuyên ngành:

D340103

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Ngoại Ngữ

3. Toán, Văn, Ngoại ngữ

4. Văn, Sử, Địa

+ Quản trị Du lịch & Khách sạn chuẩn PSU

407(PSU)

15

+ Quản trị Du lịch & Nhà hàng chuẩn PSU

409(PSU)

15

Ghi chú: Thí sinh đăng ký xét tuyển theo MÃ NGÀNH đào tạo và được quyền chọn các chuyên ngành thuộc mã ngành xét tuyển để học.

2.2. Bậc Cao đẳng

TT

Ngành học

Mã ngành

Điều kiện Xét tuyển

1

Công nghệ Thông tin chuẩn CMU

C480201

Tốt nghiệp THPT

2

Kế toán chuẩn PSU

C340301

3

Tài chính - Ngân hàng chuẩn PSU

C340201

4

Quản trị Khách sạn chuẩn PSU

C340107

3. Chương trình liên kết đào tạo với các đại học nước ngoài: Du học & Du học tại chỗ

TT

Chương trình

Điểm Xét tuyển

1

Du học tại chỗ lấy bằng Mỹ với Đại học Upper Iowa

Ngành: Công nghệ Thông tin, Quản trị Tài chính, Quản trị Kinh

doanh, Hệ thống Thông tin

15

2

Du học qua chương trình 2+2 lấy bằng Mỹ của Đại học Purdue

hoặc Appalachian State

15

3

Du học qua chương trình 2+2 lấy bằng Mỹ của Đại học MEDAILLE

Ngành: Kế Toán và Quản trị Kinh doanh

15

4

Du học qua chương trình 1+1+2 với Cao đẳng Cộng đồng Lorain,

Ohio hay Green River

Ngành: Kế toán, Tài chính, Quản trị Kinh doanh, Marketing, Du Lịch,

và Công nghệ Thông tin.

Tốt nghiệp THPT

5

Du học qua chương trình 3+1 lấy bằng Anh với Đại học Coventry

Ngành: Quản trị Kinh doanh, Tài Chính, Quản trị du lịch & khách sạn,

Công nghệ Thông tin.

15

http://duhoc.duytan.edu.vn

V. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN& NHẬP HỌC

Nhận hồ sơ XÉT TUYỂN bằng Học bạ: từ ngày 01/07/2016

Nhận hồ sơ XÉT TUYỂN bằng kết quả kì thi THPT quốc gia: từ ngày 01/08/2016

Thời gian NHẬP HỌC: từ 15/8 đến 30/9/2016

VI. HỒ SƠ XÉT TUYỂN

Hồ sơ Xét tuyển theo Học bạ THPT gồm: bản sao Học bạ THPT, Đơn Xét tuyển bằng Học bạ (Tải Tại đây)

Hồ sơ Xét tuyển theo Kết quả Kỳ thi THPT Quốc gia gồm: Phiếu Đăng ký Xét tuyển (ĐKXT) (Tải Tại đây), Bản sao Giấy chứng nhận Kết quả thi THPT, 01 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ, email (nếu có) và số điện thoại của thí sinh, Bản sao các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có).

VII. HỌC BỔNG & CHỖ TRỌ

50 Suất học bổng TOÀN PHẦN & BÁN PHẦN cho chương trình Du học tại chỗ lấy bằng Mỹ. Tổng giá trị học bổng gần 16 TỶ đồng, áp dụng đối với thí sinh có kết quả 3 môn thi tương ứng khối thi từ Kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 21 điểm trở lên;

1.200 Suất học bổng với tổng trị giá gần 5 TỶ đồng cho mùa tuyển sinh 2016;

Học bổng 1 Triệu VNĐ cho tất cả những thí sinh có hộ khẩu tại Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa đăng ký vào học một trong các chuyên ngành: Thiết kế số, Điện tự động, Điều dưỡng đa khoa, Thiết kế đồ họa/ Game/ Multimedia.

Học bổng 20% học phí năm đầu tiên cho mọi thí sinh đăng ký học chuyên ngành Công nghệ & Kỹ thuật Môi trường, Kiến trúc Công trình, Kiến trúc Nội thất, Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Xây dựng Cầu đường.

Học bổng 100% học phí năm đầu tiên cho những thí sinh đăng ký vào học chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa có điểm xét tuyển 3 môn (Toán, Hóa, Sinh) của Kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 24,5 điểm trở lên.

Học bổng 100% học phí năm đầu tiên cho những thí sinh đăng ký vào học bất kỳ chuyên ngành nào (trừ chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa) có điểm xét tuyển 3 môn của Kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 24 điểm trở lên.

Học bổng 50% học phí năm đầu tiên cho những thí sinh đăng ký vào học bất kỳ chuyên ngành nào (trừ chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa) có điểm xét tuyển 3 môn của Kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 23 điểm trở lên.

Học bổng chương trình Tiên tiến & Quốc tế

- 15 Suất học bổng của Hãng máy bay Boeing (Mỹ): 20 Triệu VNĐ/Suất.

- 10 Suất học bổng của Đại học Bang Pennsylvania (Penn State, Mỹ): 10 Triệu VNĐ/Suất.

- 10 Suất Học bổng có giá trị bằng 50% học phí năm đầu tiên của Đại học Bang California, Mỹ cho những thí sinh đăng ký vào học chuyên ngành Kiến trúc Công trình chuẩn CSU.

- 10 Suất Học bổng có giá trị bằng 30% học phí toàn khóa học của Đại học Bang California, Mỹ cho những thí sinh đăng ký vào học chuyên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp chuẩn CSU.

- 40 Suất Học bổng của Đại học Duy Tân cho các Chương trình Tiên tiến & Quốc tế CMU, PSU và CSU: 5 Triệu VNĐ/Suất.

Học bổng theo Phương thức Xét học Bạ THPT

Học bổng được cấp cho những Thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển:

>= 24 điểm: 250 suất, mỗi suất 2.000.000 VNĐ;

>= 22 điểm: 200 suất, mỗi suất 1.000.000 VNĐ;

>= 21 điểm: 150 suất, mỗi suất 500.000 VNĐ.

Chỗ trọ: 3.000 Chỗ trọ Ký túc Xá cho mùa tuyển sinh 2016.

VIII. HỌC PHÍ:

CHƯƠNG TRÌNH

BẬC

Học phí 1 kỳ

Học phí 1 NĂM

Học phí 1 THÁNG

(ĐVT: VNĐ)

Chương trình Đại học, Cao đẳng (Kể cả liên thông)

Đại học

6,560,000

13,120,000

1,093,333

Cao đẳng

5,600,000

11,200,000

933,333

Điều dưỡng

Đại học

8,000,000

16,000,000

1,333,333

Cao đẳng

6,400,000

12,800,000

1,066,667

Dược

Đại học

12,500,000

25,000,000

2,083,333

Bác sĩ đa khoa

Đại học

25,000,000

50,000,000

4,166,667

Chương trình CMU, PSU

Đại học

10,000,000

20,000,000

1,666,667

Cao đẳng

8,000,000

16,000,000

1,333,333

Chương trình CSU

Đại học

9,000,000

18,000,000

1,500,000

Chương trình liên kết du học 1+1+2

Cao đẳng

20,000,000

40,000,000

3,333,333

Chương trình liên kết du học 2+2

Đại học

20,000,000

40,000,000

3,333,333

Chương trình liên kết du học 3+1

Đại học

17,000,000

34,000,000

2,833,333

Chương trình Du học tại chỗ UIU

Đại học

55,832,500

4,652,708

Mọi thông tin về tuyển sinh thí sinh có thể tìm hiểu chi tiết tại: http://tuyensinh.duytan.edu.vn

hoặc liên hệ trực tiếp:

Ban Tư vấn Tuyển sinh Đại học Duy Tân, 254 (182 Số cũ) Nguyễn Văn Linh, Tp. Đà Nẵng.

Điện thoại: (0511)3653.561-3650.403-3827.111-2.243.775 - Fax: (0511)3.650.443

Số điện thoại đường dây nóng: 090.529.4390-0905.294.391-1900.966.900

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

MỚI NHẤT
Tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam
Tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam

Được sự đồng ý của Bộ Y tế, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam xây dựng chương trình liên kết đào tạo giữa Học viện Y dược học cổ truyền và ĐH Trung y Dược Thiên Tân, Trung Quốc khoá 9 (2016-2020).

Thứ năm, 04/08/2016 - 08:00

Hơn 2.000 thí sinh thi năng lực tranh suất vào trường ĐH Luật TPHCM
Hơn 2.000 thí sinh thi năng lực tranh suất vào trường ĐH Luật TPHCM

(Dân trí) - Ngày 3/8, 2.363 thí sinh có mặt tại 2 điểm trường THPT Nguyễn Trãi và Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (quận 4, TPHCM) để dự kỳ kiểm tra năng lực vào trường ĐH Luật TPHCM. Đây là trường ĐH đầu tiên ở TPHCM thực hiện đề án tuyển sinh riêng bằng cách tổ chức kỳ kiểm tra năng lực để xét tuyển đại học hệ chính quy.

Thứ tư, 03/08/2016 - 04:39

Dự kiến điểm chuẩn trường ĐH Hàng Hải Việt Nam từ 15 - 21
Dự kiến điểm chuẩn trường ĐH Hàng Hải Việt Nam từ 15 - 21

(Dân trí) - Tính đến sáng ngày 3/8, trường ĐH Hàng Hải đã nhận hồ sơ xét tuyển trực tiếp của hơn 2.100 thí sinh nộp tại trường. Nhà trường hy vọng sẽ tuyển đủ chỉ tiêu ngay trong Đợt xét tuyển đầu tiên. Về với mức điểm chuẩn, lãnh đạo nhà trường dự kiến tương đương năm 2015.

Thứ tư, 03/08/2016 - 04:16

Học viện Kỹ thuật Quân sự thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2016
Học viện Kỹ thuật Quân sự thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2016

Học viện Kỹ thuật Quân sự thông báo tuyển sinh đào tạo cao học đợt 2 (tháng 11/2016) như sau:

Thứ tư, 03/08/2016 - 02:30

Nộp lệ phí đăng ký xét tuyển trực tuyến ở đâu?
Nộp lệ phí đăng ký xét tuyển trực tuyến ở đâu?

(Dân trí) - Em đã đăng ký xét tuyển trực tuyến trên trang web của Bộ GD&ĐT, vậy lệ phí chuyển tiền như thế nào? Được 25,85 điểm có vào được ngành công nghệ thông tin trường ĐH Bách khoa Hà Nội không? Xét 2 trường trong nhóm GX rồi có được xét thêm trường ngoài không?

Thứ tư, 03/08/2016 - 12:35

Nhóm trường GX miễn lệ phí đăng kí xét tuyển cho thí sinh 4 tỉnh
Nhóm trường GX miễn lệ phí đăng kí xét tuyển cho thí sinh 4 tỉnh

(Dân trí) - Nhằm chia sẻ những khó khăn với người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển, 12 trường đại học thuộc nhóm GX đã quyết định miễn hoàn toàn lệ phí đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2016 vào các trường thành viên cho các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế.

Thứ tư, 03/08/2016 - 10:50

Trường Đại học Sư phạm Huế tuyển sinh hơn 1.500 chỉ tiêu trên toàn quốc
Trường Đại học Sư phạm Huế tuyển sinh hơn 1.500 chỉ tiêu trên toàn quốc

Trong kỳ tuyển sinh năm 2016, trường Đại học Sư phạm Huế - nơi đào tạo lâu đời giáo viên chất lượng miền Trung & Tây Nguyên sẽ tuyển hơn 1.500 chỉ tiêu ở 11 ngành đào tạo bậc đại học.

Thứ tư, 03/08/2016 - 10:30

Nhập học Cao đẳng Dược Hà Nội năm 2016 thí sinh cần lưu ý gì?
Nhập học Cao đẳng Dược Hà Nội năm 2016 thí sinh cần lưu ý gì?

Nghề Dược là một nghề đặc thù cần phải đào tạo đặc biệt bài bản bởi những cơ sở đào tạo Dược sĩ uy tín với trang thiết bị phòng học thực hành thí nghiệm ngành dược đạt chuẩn Bộ Y tế.

Thứ tư, 03/08/2016 - 10:25

ĐH Tôn Đức Thắng: Ngưỡng điểm xét tuyển cao nhất là 21 điểm
ĐH Tôn Đức Thắng: Ngưỡng điểm xét tuyển cao nhất là 21 điểm

(Dân trí) - Trường ĐH Tôn Đức Thắng xét tuyển 35 ngành đại học chính quy, trong đó, ngành dược học có điểm sàn xét tuyển cao nhất là 21 điểm (khối A, B). Các ngành còn lại có mức điểm sàn xét tuyển từ 15 đến 18 điểm (tùy ngành, tùy khối xét tuyển)

Thứ tư, 03/08/2016 - 10:00

ĐH Trà Vinh: Mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ từ 15 đến 20 điểm
ĐH Trà Vinh: Mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ từ 15 đến 20 điểm

(Dân trí) - Ngày 2/8, ông Võ Hoàng Khải, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh cho biết, năm nay trường sẽ tuyển sinh thêm 2 ngành mới là: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành và ngành Chính trị học. Đồng thời, mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ là 15 đến 20 điểm.

Thứ ba, 02/08/2016 - 05:02

Thí sinh không nên để đến cận ngày cuối mới đăng ký xét tuyển
Thí sinh không nên để đến cận ngày cuối mới đăng ký xét tuyển

(Dân trí) - Để phòng trường hợp nghẽn mạng hoặc hồ sơ gửi qua đường bưu điện đến chậm, các thí sinh được khuyên không nên để đến cận ngày cuối mới đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng.

Thứ ba, 02/08/2016 - 02:30

3 phương thức tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy năm 2016 của Trường Đại học Hải Phòng
3 phương thức tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy năm 2016 của Trường Đại học Hải Phòng

Năm 2016, Trường Đại học Hải Phòng có 3 phương thức tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy, cụ thể như sau:

Thứ ba, 02/08/2016 - 02:11

ĐÁNG QUAN TÂM
ĐH Đà Nẵng: Không thu hồ sơ trực tiếp, thí sinh vẫn đến tận trường nộp hồ sơ
ĐH Đà Nẵng: Không thu hồ sơ trực tiếp, thí sinh vẫn đến tận trường nộp hồ sơ

(Dân trí) - ĐH Đà Nẵng đã sớm thông báo quy định chỉ nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng trực tuyến hoặc hồ sơ gửi về trường qua đường bưu điện. Thế nhưng ngay trong ngày đầu đăng ký xét tuyển đợt 1 (1/8), vẫn có rất nhiều thí sinh khăn gói ra tận trường để nộp hồ sơ.

Thứ ba, 02/08/2016 - 12:05

ĐH Quảng Nam công bố điểm chuẩn xét tuyển ĐH, CĐ 2016
ĐH Quảng Nam công bố điểm chuẩn xét tuyển ĐH, CĐ 2016

(Dân trí) - Ngày 1/8, trường ĐH Quảng Nam đã có thông báo đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào các ngành Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016.

Thứ hai, 01/08/2016 - 09:50

100 trường ĐH,CĐ công bố đường dây nóng hỗ trợ xét tuyển
100 trường ĐH,CĐ công bố đường dây nóng hỗ trợ xét tuyển

(Dân trí) - Để tạo điều kiện thuận tiện hỗ trợ thí sinh trong quá trình đăng ký xét tuyển, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố công khai thông tin đường dây nóng hỗ trợ xét tuyển Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016.

Thứ hai, 01/08/2016 - 06:41

ĐH Võ Trường Toản: Điểm xét tuyển từ 15 điểm trở lên
ĐH Võ Trường Toản: Điểm xét tuyển từ 15 điểm trở lên

(Dân trí) - Trường ĐH Võ Trường Toản (tỉnh Hậu Giang) nhận hồ sơ xét tuyển với mức điểm từ 15 điểm trở lên đối với hình thức xét tuyển dựa vào điểm thi THPT quốc gia.

Thứ hai, 01/08/2016 - 06:20

Trường ĐH Sư phạm TPHCM công bố ngưỡng điểm nộp hồ sơ
Trường ĐH Sư phạm TPHCM công bố ngưỡng điểm nộp hồ sơ

(Dân trí) - Hôm nay 1/8, Trường ĐH Sư phạm TPHCM mới công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học năm 2016. Theo đó, ngưỡng điểm nhận hồ sơ của ngành thấp nhất chưa nhân hệ số là 15 điểm.

Thứ hai, 01/08/2016 - 04:03

Dự kiến điểm trúng tuyển ngành “hot” ĐH Kinh tế quốc dân sẽ không thấp hơn 25 điểm
Dự kiến điểm trúng tuyển ngành “hot” ĐH Kinh tế quốc dân sẽ không thấp hơn 25 điểm

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí ngày 1/8, ông Bùi Đức Triệu trưởng phòng đào tạo trường ĐH Kinh tế quốc dân cho biết, điểm chuẩn năm nay vào trường có thể giảm hơn năm trước một chút. Các ngành “hot” như kế toán, tài chính - ngân hàng, Kinh tế đầu tư, kinh tế quốc tế điểm trúng tuyển được dự đoán sẽ không thấp hơn nhiều so với năm 2015.

Thứ hai, 01/08/2016 - 03:58

Trường ĐH Quy Nhơn công bố điểm sàn và chỉ tiêu xét tuyển
Trường ĐH Quy Nhơn công bố điểm sàn và chỉ tiêu xét tuyển

(Dân trí) - Ngày 1/8, Trường ĐH Quy Nhơn (Bình Định) cho biết đã công bố điểm nộp hồ sơ và hướng dẫn đăng ký xét tuyển đợt 1 năm 2016. Điểm sàn cao nhất là 16 điểm, chủ yếu là các ngành Sư phạm.

Thứ hai, 01/08/2016 - 03:30

ĐH Nông Lâm Bắc Giang thông báo điểm chuẩn xét tuyển hệ chính quy năm 2016
ĐH Nông Lâm Bắc Giang thông báo điểm chuẩn xét tuyển hệ chính quy năm 2016

Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang thông báo điểm chuẩn xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 như sau:

Thứ hai, 01/08/2016 - 03:04

Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2016
Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2016

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam thông báo tuyển sinh và nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2016 như sau:

Thứ hai, 01/08/2016 - 03:00

Thí sinh chờ hơn 2 tiếng đồng hồ để được đăng ký… online
Thí sinh chờ hơn 2 tiếng đồng hồ để được đăng ký… online

(Dân trí) - Sáng nay 1/8, thí sinh trên cả nước bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH,CĐ. Tuy nhiên, tại Trường ĐH Sư phạm TPHCM, hàng trăm thí sinh, phụ huynh đến trường để đăng ký trực tiếp không được trường giải quyết mà yêu cầu họ phải đăng ký xét tuyển trực tuyến.

Thứ hai, 01/08/2016 - 02:22

Đại học Huế: Nhộn nhịp thí sinh, phụ huynh đi nộp nguyện vọng 1
Đại học Huế: Nhộn nhịp thí sinh, phụ huynh đi nộp nguyện vọng 1

(Dân trí) - Từ sáng nay 1/8, theo ghi nhận của PV tại Huế, không khí ngày đầu xét tuyển nguyện vọng 1 đã nhộn nhịp tại Ban Khảo thí Đại học Huế (số 2 đường Lê Lợi, TP Huế) khi nhiều thí sinh đã đến nộp đơn xét tuyển.

Thứ hai, 01/08/2016 - 12:11

Du học Hoa Kỳ trên đất Việt
Du học Hoa Kỳ trên đất Việt

Trong hơn 2 tiếng diễn ra buổi tư vấn ngày 28/7, Chủ tịch Hội đồng quản trị, bà Đặng Thị Hoàng Yến, TS. Michael Lộc Phạm - Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng khoa Kinh tế Đại học Tân Tạo, và GS. TS. BS. Bùi Duy Tâm - trưởng khoa Y Đại học Tân Tạo đã giải đáp trọn vẹn nhiều câu hỏi về mô hình Giáo dục Khai phóng của Đại học Tân Tạo.

Thứ hai, 01/08/2016 - 09:19