51.240 tin tức, video về "

xếp hạng đại học

"
Xếp hạng đại học, coi chừng giá trị ảo

Xếp hạng đại học, coi chừng giá trị ảo

Thế giới xếp hạng đại học từ lâu và vẫn đang làm, dù cách làm có nhiều mặt trái, ngày càng bị phê phán. Việt Nam bắt đầu làm, nên cần cảnh giác với những giá trị ảo.<br><a href='http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/gs-nguyen-van-tuan-viet-nam-chua-san-sang-de-thuc-hien-xep-hang-dai-hoc-951912.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;GS Nguyễn Văn Tuấn: “Việt Nam chưa sẵn sàng để thực hiện xếp hạng đại học”</b></a><br><a href='http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/dai-hoc-viet-nam-se-duoc-phan-thanh-5-hang-950945.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Đại học Việt Nam sẽ được phân thành 5 hạng</b></a>
Phân tầng, xếp hạng đại học: Cần tính đến bài học kinh nghiệm của nước ngoài

Phân tầng, xếp hạng đại học: Cần tính đến bài học kinh nghiệm của nước ngoài

PGS.TS Trần Khánh Đức, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng, phân tầng và xếp hạng đại học là một vấn đề mới và phức tạp đối với Việt Nam. Do đó, cần được tiếp tục nghiên cứu dựa trên quan điểm, cách tiếp cận hệ thống hiện đại, có tính đến các bài học, kinh nghiệm khu vực và quốc tế.