894 tin tức, video về "vi pham giao thong"

Bài 20: “Thi hành đến cùng một bản án sai phạm là vi phạm pháp luật”

Bài 20: “Thi hành đến cùng một bản án sai phạm là vi phạm pháp luật”

“Một bản án không chính xác sẽ dẫn đến việc cơ quan THA không thể tiến hành THA theo đúng quy định pháp luật. Nếu chi cục THA dân sự huyện Thanh Trì thực hiện đến cùng bản án sai phạm này là vi phạm pháp luật”, luật sư Phan Thị Lam Hồng phân tích. <br><a href='http://dantri.com.vn/ban-doc/bai-19-he-thong-sai-pham-trong-ky-an-oan-khuat-cua-gia-dinh-me-liet-si-trieu-thi-mao-851965.htm'><b> >>    Bài 19: Hệ thống sai phạm trong kỳ án oan khuất của gia đình mẹ liệt sĩ Triệu T
Bài 20: “Thi hành đến cùng một bản án sai phạm là vi phạm pháp luật”

Bài 20: “Thi hành đến cùng một bản án sai phạm là vi phạm pháp luật”

“Một bản án không chính xác sẽ dẫn đến việc cơ quan THA không thể tiến hành THA theo đúng quy định pháp luật. Nếu chi cục THA dân sự huyện Thanh Trì thực hiện đến cùng bản án sai phạm này là vi phạm pháp luật”, luật sư Phan Thị Lam Hồng phân tích. <br><a href='http://dantri.com.vn/ban-doc/bai-19-he-thong-sai-pham-trong-ky-an-oan-khuat-cua-gia-dinh-me-liet-si-trieu-thi-mao-851965.htm'><b> >>    Bài 19: Hệ thống sai phạm trong kỳ án oan khuất của gia đình mẹ liệt sĩ Triệu T
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5