128.848 tin tức, video về "

vật liệu tự nhiên

"
Xương và vỏ sò ốc có thể làm công thức bê tông mới

Xương và vỏ sò ốc có thể làm công thức bê tông mới

Đối chiếu xi măng dạng nhão - thành phần liên kết bê tông - với cấu trúc và tính chất của vật liệu tự nhiên như xương, vỏ sò, và bọt biển sâu, các nhà nghiên cứu nhận thấy những vật liệu sinh học này đặc biệt chắc chắn và bền, một phần nhờ vào cấu trúc kết cấu chính xác của chúng ở nhiều quy mô chiều dài, từ mức độ phân tử đến vĩ mô, hay nhìn thấy được.