125.347 tin tức, video về "

triết lý kinh doanh

"
Đóng góp cho cộng đồng – Triết lý kinh doanh bất biến của AEON

Đóng góp cho cộng đồng – Triết lý kinh doanh bất biến của AEON

“Lấy khách hàng làm giá trị cốt lõi trong mọi hoạt động kinh doanh” chính là triết lý kinh doanh chưa bao giờ thay đổi của AEON trong suốt 260 năm lịch sử hoạt động đến nay.Theo đó, AEON luôn tôn trọng con người và không ngừng đóng góp cho xã hội nhằm hướng đến việc xây dựng một công ty cùng phát triển hài hòa với cộng đồng địa phương.