7.884 tin tức, video về "

trang trại chăn nuôi

"
Giải pháp mới trong việc xử lý chất thải của các trang trại chăn nuôi lợn

Giải pháp mới trong việc xử lý chất thải của các trang trại chăn nuôi lợn

Việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, xử lý chất thải trong chăn nuôi đang là vấn đề cấp bách hiện nay. Góp phần giải quyết vấn đề này, năm 2015, nhóm nghiên cứu đứng đầu là TS. NCVCC Trần Văn Tựa, Viện Công nghệ Môi trường đã nghiên cứu và ứng dụng thành công công nghệ tiên tiến phù hợp với điều kiện Việt Nam để xử lý ô nhiễm môi trường kết hợp với tận dụng chất thải của các trang trại chăn nuôi lợn.