694 tin tức, video về "

trọc phú

"
Ông Vũ Tiến Lộc: Người kinh doanh hãy trở thành "doanh nhân", đừng là "trọc phú"

Ông Vũ Tiến Lộc: Người kinh doanh hãy trở thành "doanh nhân", đừng là "trọc phú"

Cho rằng, khác với các "trọc phú" chỉ biết làm giàu cho cá nhân bất chấp cộng đồng, các doanh nhân lớn luôn gắn sự nghiệp kinh doanh với mục tiêu phụng sự con người , Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc cũng nhấn mạnh, bối cảnh hiện tại với sự minh bạch và bình đẳng sẽ "không còn đất cho quan hệ", doanh nhân, doanh nghiệp muốn thành công phải dựa vào tri thức, công nghệ và quản trị bền vững.