124.157 tin tức, video về "

trưng cầu ý dân

"
Quốc hội chính thức thông qua Luật Trưng cầu ý dân

Quốc hội chính thức thông qua Luật Trưng cầu ý dân

Theo Luật Trưng cầu ý dân được Quốc hội thông qua chiều nay 25/11, Quốc hội xem xét, quyết định trưng cầu ý dân đối với: Toàn văn Hiến pháp hoặc một số nội dung quan trọng của Hiến pháp; vấn đề đặc biệt quan trọng về chủ quyền, lãnh thổ quốc gia, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của quốc gia; vấn đề đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đất nước hoặc vấn đề đặc biệt quan trọng khác của đất nước.