244.106 tin tức, video về "

trường trung học cơ sở

"
ACP - Chương trình liên kết giáo dục giữa Solomon School, Bang Washington, Hoa Kỳ và trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, Hà Nội, Việt Nam

ACP - Chương trình liên kết giáo dục giữa Solomon School, Bang Washington, Hoa Kỳ và trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, Hà Nội, Việt Nam

Sáng 22/05/2011, Solomon Christian School (SCS) và trường Trung học Cơ sở Đoàn Thị Điểm đã tổ chức hội thảo giới thiệu về chương trình Liên kết Giáo dục giữa hai trường và phát bảng điểm cũng như là giấy chứng nhận kết thúc năm học cho học sinh ACP của SCS tại DTD.