140.412 tin tức, video về "

trách nhiệm tổ chức

"
Truy trách nhiệm tổ chức, cá nhân Bộ Giao thông về dự án mở rộng Quốc lộ 1

Truy trách nhiệm tổ chức, cá nhân Bộ Giao thông về dự án mở rộng Quốc lộ 1

Qua thanh tra dự án mở rộng Quốc lộ 1, Bộ Tài chính đã phát hiện việc lập, phê duyệt tổng mức đầu tư chưa chính xác số tiền 1.866,93 tỷ đồng. Cùng với yêu cầu giảm tổng mức đầu tư, Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến các dự án này.