47.325 tin tức, video về "

tiêu cực tham nhũng

"
“Nhà báo viết về các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng sẽ không cô đơn”

“Nhà báo viết về các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng sẽ không cô đơn”

“Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, những cơ quan báo chí và các nhà báo tham gia phát hiện các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí sẽ không bao giờ cô đơn, họ sẽ được nhân dân ủng hộ, cổ vũ và pháp luật có trách nhiệm bảo vệ họ trong mọi hoàn cảnh” – Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.