121.441 tin tức, video về "

tiên học lễ, hậu học văn

"
Đề xuất xem lại khẩu hiệu "tiên học lễ, hậu học văn" ở trường tiểu học

Đề xuất xem lại khẩu hiệu "tiên học lễ, hậu học văn" ở trường tiểu học

Tại hội thảo “Xây dựng môi trường văn hóa trường học” do Bộ GD&ĐT tổ chức mới đây, nhiều đại biểu cho rằng, các trường đã xây dựng được môi trường văn hóa trong nhà trường. Trong đó, hệ thống khẩu hiệu trường học đã đáp ứng đúng tôn chỉ mục đích. Tuy nhiên, việc treo khẩu hiệu còn bất cập, mỗi nơi làm một phách và chưa phù hợp.