80.710 tin tức, video về "

thanh thái

"
Vụ chôn hóa chất và bệnh “ung thư não trạng”!

Vụ chôn hóa chất và bệnh “ung thư não trạng”!

Hành động chôn hóa chất đầu độc môi trường của Công ty Nicotex Thanh Thái gây công phẫn dư luận nhiều ngày qua bỗng nảy sinh hai sự kiện mới. Thứ nhất, Quyết định số 3253/QĐ-XPHC của UBND tỉnh Thanh Hóa do ông Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Quyền ký xử phạt đơn vị này 421 triệu đồng. Thứ hai, lời “khẩn cầu lạ” của Ban giám đốc Công ty Thanh Thái gửi các cơ quan liên quan.