8.189 tin tức, video về "

thủy điện nhỏ

"
Đã tạm dừng thi công, đình chỉ hàng loạt dự án thủy điện nhỏ

Đã tạm dừng thi công, đình chỉ hàng loạt dự án thủy điện nhỏ

Theo nguồn tin của Dân trí, thừa uỷ quyền của Chính phủ, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã có báo cáo Quốc hội về kết quả kiểm tra, rà soát về quy hoạch, xây dựng, vận hành các công trình thủy điện. Theo báo cáo này, trong 3 năm qua, đã có 471 công trình thuỷ điện lớn nhỏ bị loại bỏ khỏi quy hoạch vì những tác động tiêu cực về môi trường, xã hội, hiệu quả thấp.