20.533 tin tức, video về "

thông tư 22

"
Thông tư 22: Ước gì có đề kiểm tra “minh họa”

Thông tư 22: Ước gì có đề kiểm tra “minh họa”

“Trước đây, chúng tôi có các quyển sách giáo viên, hướng dẫn đến tiết nào thì kiểm tra và có các bài thi mẫu, giáo viên chỉ cần đổi số liệu là ra đề kiểm tra. Tuy nhiên, nay có hướng dẫn yêu cầu các trường chủ động trong việc ra đề kiểm tra giữa kì và cuối kì nhưng không có đề kiểm tra “minh họa” khiến nhiều trường lo lắng”.