67 tin tức, video về "

thày dạy võ

"
Giáo viên chống tiêu cực tại trường Lê Quý Đôn bị hăm dọa

Giáo viên chống tiêu cực tại trường Lê Quý Đôn bị hăm dọa

"Chúng tôi là giáo viên đứng ra chống <a href=" http://dantri.com.vn/Sukien/2006/8/137591.vip"> tiêu cực tại trường THPT Lê Quý Đôn</a> nhưng hiện nay trong trường có những lời bắn tin đến tai chúng tôi nếu như còn tố cáo nữa sẽ cho xã hội đen thanh toán...". Đây là trích đoạn lá đơn của 2 giáo viên Võ Hải Bình và Trần Minh Hùng gửi cơ quan chức năng.