257.157 tin tức, video về "

thành viên chính phủ mới

"
“Thời cơ chín muồi, cần đột phá để nền kinh tế đổi mới”

“Thời cơ chín muồi, cần đột phá để nền kinh tế đổi mới”

Các thành viên Chính phủ mới nhận nhiệm vụ chưa lâu, nhưng nền kinh tế đang có những diễn biến, thách thức mới đặt ra cần có những tư duy, hành động mới trong chỉ đạo, điều hành. Trao đổi với Dân trí, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng, tính cấp bách của nền kinh tế đất nước đang đặt ra yêu cầu quyết liệt phải đổi mới từ tư duy đến phương thức vận hành bộ máy quản lý.