37.092 tin tức, video về "

siết chặt hoạt động

"
Siết chặt hoạt động 20 nhà máy nhiệt điện để bảo vệ môi trường

Siết chặt hoạt động 20 nhà máy nhiệt điện để bảo vệ môi trường

Theo báo cáo của Tổng Cục Môi trường, để đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế 7%/năm, thì phải đảm bảo phát triển điện với tốc độ khoảng 11%/năm. Với tốc độ tăng trưởng đảm bảo mục tiêu phát triển, nếu không có giải pháp bảo vệ môi trường quyết liệt, nghiêm túc thì Việt Nam sẽ phải gánh chịu những hậu quả môi trường.