79.298 tin tức, video về "

sở tư pháp thanh hóa

"
Sở Tư pháp trình văn bản “lạ” khiến doanh nghiệp bất an

Sở Tư pháp trình văn bản “lạ” khiến doanh nghiệp bất an

Sở Tư pháp Thanh Hóa vừa có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch các UBND huyện, thị xã, thành phố… lựa chọn Trung tâm Dịch vụ đấu giá đất Thanh Hóa để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất có giá trị từ 50 tỷ đồng trở lên đối với dự án do tỉnh phê duyệt, 10 tỷ đồng trở lên đối với dự án do huyện phê duyệt…