22.633 tin tức, video về "

sản xuất xanh

"
“Hành trình xanh vì Việt Nam xanh” trao giải cho những ý tưởng tiêu dùng bền vững xuất sắc

“Hành trình xanh vì Việt Nam xanh” trao giải cho những ý tưởng tiêu dùng bền vững xuất sắc

Việt Nam đang thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, Chương trình “Hành trình xanh vì Việt Nam xanh” là một trong những hoạt động quan trọng của Chương trình “Thực hiện chiến dịch truyền thông quốc gia bao gồm tuần lễ Tăng trưởng xanh, tiêu dùng bền vững trong lĩnh vực giao thông vận tải và thương mại, thúc đẩy áp dụng các mô hình sản xuất xanh, tiêu dùng xanh, lối sống xanh