78 tin tức, video về "rung quang son"

Bài thơ độc đáo tiễn đưa Nhạc sĩ Trần Lập

Bài thơ độc đáo tiễn đưa Nhạc sĩ Trần Lập

Bài thơ lục bát 28 câu thì có đến 27 câu là tên những tác phẩm nên có thể coi đây như trang Mục lục hay Lý lịch sáng tác của Nhạc sĩ Trần Lập. Điều độc đáo còn ở chỗ những cái tên riêng đó được sắp xếp hợp lý nên mỗi câu thơ đều mang những ý nghĩa riêng. Ví như “Trở về” đi với “chốn ấy xa xôi”, “Mắt đen” gắn với “nhìn đám mây trôi”, “Cây bàng” đi với “đứng lặng”, “cát bụi” gắn với “con đường”…
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5