94.420 tin tức, video về "

quy hoạch điều chỉnh

"
Luật Quy hoạch sẽ chặn tình trạng "vẽ vội quy hoạch", chiều lòng đại gia?

Luật Quy hoạch sẽ chặn tình trạng "vẽ vội quy hoạch", chiều lòng đại gia?

Hiện nay có khoảng 19.200 quy hoạch riêng lẻ trên khắp cả nước, trong 2 - 3 năm qua, tiêu tốn hơn 8.000 tỷ đồng, tuy nhiên hiệu quả lại hạn chế, thậm chí là rào cản cho phát triển đất nước. Chính vì vậy, việc ra đời Luật Quy hoạch điều chỉnh chung trở nên rất cấp thiết cho sự phát triển đất nước, chống lợi ích cục bộ của bộ, ngành và địa phương.