72.313 tin tức, video về "

quá hạn thanh toán

"
Đại gia phố núi Gia Lai gặp “vận đen”, bị tất cả các ngân hàng “chặn cửa”

Đại gia phố núi Gia Lai gặp “vận đen”, bị tất cả các ngân hàng “chặn cửa”

“Đại gia phố núi” Đức Long Gia Lai đang bị kiểm toán đặt nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục khi mà hầu hết các khoản nợ của tập đoàn này đều đã quá hạn thanh toán, đặc biệt là nợ vay ngân hàng, tổ chức, cá nhân và nợ trái phiếu đến hạn trả. Theo đó, tất cả các ngân hàng đều ngừng giải ngân.
Công ty của shark Vương bị “đuổi” khỏi sàn chứng khoán

Công ty của shark Vương bị “đuổi” khỏi sàn chứng khoán

Thua lỗ triền miên, nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn hơn 220 tỷ đồng cùng tình trạng lỗ lũy kế hơn 276,5 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm và toàn bộ các khoản vay vốn ngân hàng đã quá hạn thanh toán, các khoản nợ không có khả năng thu hồi tăng lên… Generalexim bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục còn cổ phiếu thì bị huỷ niêm yết.