68.683 tin tức, video về "

phát huy sức sáng tạo

"
Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ làm gì trong giai đoạn phát triển mới?

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ làm gì trong giai đoạn phát triển mới?

Bước sang giai đoạn phát triển mới, khi Đất nước ta hội nhập toàn diện với thế giới và đứng trước nhiều cơ hội cũng như thách thức trong bước đường phát triển, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục nỗ lực phát huy sức sáng tạo của nhân dân, nhiệt huyết nghiên cứu của cộng đồng các nhà khoa học-công nghệ, nguồn lực đầu tư của doanh nghiệp...