653 tin tức, video về "

nuôi ngao

"
Chủ tịch huyện bị phê bình vì không thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên

Chủ tịch huyện bị phê bình vì không thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên

Liên quan đến việc ngao nuôi của nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Hậu Lộc bị chết, Chủ tịch UBND tỉnh đã có thông báo kết luận về chủ trương hỗ trợ các hộ nuôi ngao. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc đã không thực hiện nghiêm chỉ đạo, làm chậm và giảm hiệu quả, ý nghĩa của việc hỗ trợ các hộ nuôi ngao bị thiệt hại.