138.861 tin tức, video về "

nhà khoa học trần đại nghĩa

"
“Ông vua” vũ khí Việt Nam Trần Đại Nghĩa (1)

“Ông vua” vũ khí Việt Nam Trần Đại Nghĩa (1)

Nhà khoa học Trần Đại Nghĩa không chỉ là tên tuổi lớn trong làng khoa học quân sự , có nhiều đóng góp cho đất nước trên nhiều lĩnh vực. Ông là nhà khoa học đầu tiên được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động và Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I. Trải qua hai cuộc kháng chiến cứu nước, tên tuổi ông trở thành một huyền thoại đối với nhiều thế hệ người Việt cũng như bạn bè quốc tế.
“Ông vua” vũ khí Trần Đại Nghĩa

“Ông vua” vũ khí Trần Đại Nghĩa

Nhà khoa học Trần Đại Nghĩa không chỉ là tên tuổi lớn trong làng khoa học quân sự, có nhiều đóng góp cho đất nước trên nhiều lĩnh vực. Ông còn là nhà khoa học đầu tiên được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động và Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I. Trải qua hai cuộc kháng chiến cứu nước, tên tuổi ông trở thành một huyền thoại đối với nhiều thế hệ người Việt cũng như bạn bè quốc tế.