204 tin tức, video về "

nguyền minh hùng

"
Chỉ có một nơi đang đợi chúng mày: Địa ngục!

Chỉ có một nơi đang đợi chúng mày: Địa ngục!

Hành động dã man của bọn khủng bố cướp đi gần 130 sinh mạng đã làm Paris, nước Pháp và cả thế giới rúng động nhưng không hề khiếp sợ. Cả thế giới nguyện cầu cho những người đã khuất. Cả nhân loại nguyền rủa và trút căm hờn lên đầu quân khủng bố. “Trái đất này không có chỗ cho chúng bay - Chỉ có một nơi đang đợi chúng mày: Địa ngục!”…