513 tin tức, video về "

ngành logistic

"
Cảng nước sâu Mỹ Thủy và Cửa Việt đột phá mới cho ngành Logistic Việt Nam

Cảng nước sâu Mỹ Thủy và Cửa Việt đột phá mới cho ngành Logistic Việt Nam

Cảng biển nước sâu Mỹ Thủy ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã và đang được Chính phủ quan tâm đầu tư xây dựng. Khi đi vào vận hành thương mại, dự án này sẽ là bước đột phá quan trọng trong phát triển ngành vận tải, logistic nói riêng và ngành công nghiệp của tỉnh Quảng Trị nói chung. Trong khi đó, cảng biển Cửa Việt được Cục Hàng hải Việt Nam quy hoạch mở rộng, để nâng cao năng lực vận tải hàng hóa từ Hành lang Kinh tế Đông – Tây (EWEC).