7.655 tin tức, video về "

nam huỳnh đạo

"
Võ sinh Nam Huỳnh Đạo luyện công, bỏ qua ồn ào ngoài cửa đình

Võ sinh Nam Huỳnh Đạo luyện công, bỏ qua ồn ào ngoài cửa đình

Sau khi cao thủ phái Vịnh Xuân Nam Anh – Pierre Francois Flores đến vào buổi sáng 19/7, một số thông tin cho rằng Flores sẽ trở lại Đình Nam Chơn, võ đường của Nam Huỳnh Đạo vào buổi chiều (19/7). Cả trưởng môn Nam Huỳnh Đạo – Huỳnh Tuấn Kiệt, lẫn Flores đều không xuất hiện, các võ sinh của Nam Huỳnh Đạo chiều nay vẫn tập võ bình thường như bao ngày.