56.560 tin tức, video về "

nộp ngân sách nhà nước

"
Mới 9 tháng đầu năm, PV Power ước nộp ngân sách nhà nước hơn 1.000 tỷ đồng

Mới 9 tháng đầu năm, PV Power ước nộp ngân sách nhà nước hơn 1.000 tỷ đồng

Là công ty TNHH 1 thành viên được thành lập từ năm 2007, do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nắm giữ 100% vốn điều lệ, nếu như trước đó, PVN chỉ đóng vai trò là nhà cung cấp khí cho các đối tác bên ngoài thì đến thời điểm hiện nay, Tập đoàn đã có PV Power là Tổng Công ty điện lực chỉ đứng thứ hai sau Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN).