5.599 tin tức, video về "

nước đục

"
Trung Quốc "thừa nước đục thả câu" ở Biển Đông thế nào?

Trung Quốc "thừa nước đục thả câu" ở Biển Đông thế nào?

Nayan Chanda, biên tập viên của trang mạng Yaleglobal thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Khu vực tại Đại học Yale (Mỹ) bình luận rằng, có lẽ một số nội dung trong cuốn "Mao Trạch Đông ngữ lục" không còn phù hợp với Bắc Kinh hiện nay, nhưng các nhà lãnh đạo Trung Quốc dường như vẫn vận dụng tốt câu cách ngôn "Thừa nước đục thả câu".