682 tin tức, video về "

nông sản 4.0

"
Cách mạng 4.0 là cơ hội cho nông nghiệp Việt vươn lên hội nhập với thế giới

Cách mạng 4.0 là cơ hội cho nông nghiệp Việt vươn lên hội nhập với thế giới

"Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang là cơ hội để ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung, nông dân Việt Nam nói riêng vươn lên hội nhập với thế giới, những thương hiệu, sản phẩm nông sản Việt Nam được nhập khẩu vào nhiều nước trên thế giới, kể cả nhưng thị trường khó tính,..."- bà Nguyễn Thị Hồng Lý, Phó chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam đánh giá.
Phát triển nông nghiệp thông minh thành công cần cả hệ thống chính trị vào cuộc

Phát triển nông nghiệp thông minh thành công cần cả hệ thống chính trị vào cuộc

“Về tổng thể, để phát triển Nông nghiệp 4.0 thành công, chúng ta cần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả giữa các cơ quan quản lý, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nông – những chủ thể quyết định sự thay đổi của bộ mặt ngành nông nghiệp nước nhà” - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết.