42.594 tin tức, video về "

nâng cấp quốc lộ 6

"
Thanh tra Chính phủ “vạch” hàng loạt vấn đề tại trạm BOT Hoà Bình

Thanh tra Chính phủ “vạch” hàng loạt vấn đề tại trạm BOT Hoà Bình

Quyết định đầu tư ghép việc cải tạo nâng cấp Quốc lộ 6 với đầu tư xây dựng mới đường Hoà Lạc - Hoà Bình thành một dự án và đặt trạm thu phí ở cả 2 tuyến là bất hợp lý. Việc thu tăng mức phí đối với người sử dụng dịch vụ trên đoạn tuyến Quốc lộ 6 để bù đắp vốn đầu tư đoạn tuyến Hoà Bình-Hoà Lạc trong khi không sử dụng dịch vụ trên tuyến đường này là sai nguyên tắc.