127.731 tin tức, video về "

mong nhận

"
Mong nhận được thông điệp mạnh mẽ của Chủ tịch nước về phòng chống tham nhũng

Mong nhận được thông điệp mạnh mẽ của Chủ tịch nước về phòng chống tham nhũng

Đại biểu Phùng Khắc Đăng mong muốn tân Chủ tịch nước sẽ giải quyết tốt mối quan hệ phối hợp với các cơ quan điều hành đất nước giữa hai nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với quốc phòng an ninh bảo vệ tổ quốc. Đại biểu cũng mong nhận được thông điệp mạnh mẽ hơn của Chủ tịch nước về phòng chống tham nhũng trong điều kiện mới để tạo niềm tin của nhân dân.