101.123 tin tức, video về "

môi trường cạnh tranh

"
Thạc sỹ, tiến sỹ về nước: Cần môi trường cạnh tranh lành mạnh

Thạc sỹ, tiến sỹ về nước: Cần môi trường cạnh tranh lành mạnh

Hầu hết những thạc sỹ, tiến sỹ khi du học ở nước ngoài cũng đều mong muốn trở về góp phần phát triển cho đất nước. Tuy nhiên, sau khi về nước, họ đều cho rằng để xin vào làm việc trong các cơ quan nhà nước làm việc không hề dễ. Hơn nữa môi trường làm việc và sự cạnh tranh ở các cơ quan nhà nước không lành mạnh như ở các công ty nước ngoài.