116.836 tin tức, video về "

liên minh chiến đấu

"
Khai mạc Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Lào 2017

Khai mạc Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Lào 2017

Chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh Viên Việt Nam - Lào đang được tổ chức tại Hà Nội nhằm thắt chặt tình đoàn kết giữa hai dân tộc anh em, là dịp để thanh niên hai nước ôn lại truyền thống liên minh chiến đấu đặc biệt, sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập và trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.