11.616 tin tức, video về "

lắp ráp nhập khẩu ô tô

"
Ủy ban Kinh tế tán thành đưa ngành ô tô vào kinh doanh có điều kiện

Ủy ban Kinh tế tán thành đưa ngành ô tô vào kinh doanh có điều kiện

Tại Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 Luật đầu tư về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện vừa được Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đưa ra ngày 8/11, Ủy ban Kinh tế đã thống nhất tán thành với việc bổ sung ngành, nghề sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.