268.954 tin tức, video về "

lĩnh vực lao động, việc làm

"
“2019 - năm bứt phá mạnh mẽ của lĩnh vực lao động - việc làm, người có công và an sinh xã hội”

“2019 - năm bứt phá mạnh mẽ của lĩnh vực lao động - việc làm, người có công và an sinh xã hội”

Những năm gần đây, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã đạt được nhiều thành công lớn, nhất là ở 3 nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng thể chế; chính sách người có công; vấn đề lao động việc làm và đào tạo nghề nghiệp. Những nỗ lực này đã được người dân đánh giá cao, các cấp các ngành và đại biểu Quốc hội ghi nhận.