10.026 tin tức, video về "

lôi kéo

"
Lôi kéo vợ con cùng tham gia đường dây khủng bố

Lôi kéo vợ con cùng tham gia đường dây khủng bố

Đào Minh Quân cùng các đối tượng lôi kéo, móc nối thành lập tổ chức, phát triển lực lượng ở trong nước và đưa người từ nước ngoài về Việt Nam thực hiện các hoạt động chống phá. Trong vụ án, nhiều đối tượng lôi kéo cả người nhà tham gia tổ chức, điển hình là Nguyễn Hùng Anh đã lôi kéo vợ cùng 2 con và 4 người họ hàng bên vợ làm thủ tục tham gia tổ chức.