172.812 tin tức, video về "

kinh tế nông nghiệp

"
Cần có một mô hình kinh tế nông nghiệp thích hợp

Cần có một mô hình kinh tế nông nghiệp thích hợp

Xin đề nghị đặt trọng tâm vào việc rút ngắn khoảng cách thu nhập, giàu nghèo giữa các tầng lớp nhân dân mà giải pháp chủ yếu là cân đối nền kinh tế vĩ mô, cân đối thu nhập của 3 khu vực công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1571/Gop-y-du-thao-Van-kien-Dai-hoi-Dang.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng</b></a>