69.836 tin tức, video về "kinh doanh an uong"

Chủ tịch FPT Telecom: Kinh nghiệm điều hành 3 năm mà có thêm bằng Tiến sĩ thì tương đương lãnh đạo toàn cầu 10 năm

Chủ tịch FPT Telecom: Kinh nghiệm điều hành 3 năm mà có thêm bằng Tiến sĩ thì tương đương lãnh đạo toàn cầu 10 năm

Nhiều quan điểm cho rằng đi học Thạc sĩ - Tiến sĩ sẽ thiên về lý thuyết, nghiên cứu xa rời thực tế. Thực tế, các khóa học hiện nay đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa học thuật và thực tiễn, giúp nhà quản lý đưa ra chiến lược đúng đắn và bền vững hơn.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5