194.034 tin tức, video về "

kiện toàn bộ máy

"
Kiện toàn bộ máy để chống tham nhũng, quản lý tài sản hiệu quả

Kiện toàn bộ máy để chống tham nhũng, quản lý tài sản hiệu quả

Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đặt ra mục tiêu kiện toàn tổ chức, bộ máy của cơ quan, đơn vị phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan thanh tra nhà nước nhằm bảo đảm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện việc quản lý bản kê khai tài sản, thu nhập; xác minh nguồn gốc tài sản có dấu hiệu bất minh và xem xét, làm rõ các hành vi tham nhũng.