104.014 tin tức, video về "

kiểm tra học kỳ

"
Ứng dụng công nghệ trong kiểm tra học kỳ một năm học 2019-2020

Ứng dụng công nghệ trong kiểm tra học kỳ một năm học 2019-2020

Từ ngày 03/12/2019, iSMART Education kết hợp với Ban Giám Hiệu nhà trường triển khai thí điểm mở rộng chương trình kiểm tra học kỳ một năm học 2019 - 2020 trên hệ thống bổ trợ tiếng Anh trực tuyến iSMART Tutoring Online (iTO) dành cho học sinh các khối 2, 3, 4, 5 đang theo học chương trình học tiếng Anh qua môn Toán và Khoa học của iSMART tại khu vực phía Nam.