29.759 tin tức, video về "

kiểm soát chặt chẽ

"
Phải coi thuốc bảo vệ thực vật là hàng hóa đặc biệt, kiểm soát chặt chẽ

Phải coi thuốc bảo vệ thực vật là hàng hóa đặc biệt, kiểm soát chặt chẽ

"Chúng ta coi thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) là hàng hóa đặc biệt, việc sản xuất kinh doanh, sử dụng phải được kiểm soát chặt chẽ. Chỉ có những loại thuốc BVTV được nằm trong danh mục thuốc BVTV Việt Nam mới được phép kinh doanh, sản xuất và sử dụng,..." - ông Nguyễn Vinh Hà - Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho biết.