277.963 tin tức, video về "

kiểm điểm tập thể

"
Kiểm điểm tập thể, cá nhân can thiệp vào vụ "quan ăn đất" Đồ Sơn

Kiểm điểm tập thể, cá nhân can thiệp vào vụ "quan ăn đất" Đồ Sơn

Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng khẳng định: “Hậu quả lớn nhất của vụ án tới thời điểm này chính là giảm lòng tin của nhân dân đối với pháp luật, đối với cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước ta”. Phó thủ tướng yêu cầu xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân đã can thiệp quá sâu vào vụ án.