2.583 tin tức, video về "

kh đt

"
Bộ trưởng KH-ĐT nói về "gợi ý" sáp nhập với Bộ Tài chính

Bộ trưởng KH-ĐT nói về "gợi ý" sáp nhập với Bộ Tài chính

“Cùng liên quan đến quản lý, cân đối ngân sách nhưng Bộ KH-ĐT là cơ quan phân bổ nguồn lực cho đầu tư phát triển, còn Bộ Tài chính là làm về phân bổ nguồn lực cho chi thương xuyên. Không có gì gọi là chồng chéo cả. Việc ai người đó làm, phân định tương đối rõ” – Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng nói về chủ trương sáp nhập những bộ, ngành có chức năng, nhiệm vụ tương đồng.