626.671 tin tức, video về "

không tiếp công dân định kỳ

"
Giám đốc Sở Tài chính bị đề nghị kiểm điểm nghiêm túc vì không tiếp dân

Giám đốc Sở Tài chính bị đề nghị kiểm điểm nghiêm túc vì không tiếp dân

Tổng Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng giao Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc đối với Giám đốc Sở Tài chính về việc không tiếp công dân định kỳ theo quy định; Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông, huyện Đắk Glei và Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp công dân chưa đúng quy định.